ภาพ ข่าวสาร

ชมรมผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมงานราตรีลีลาวดีสัมพันธ์ ชมการแสดงของนักเรียน

0000-00-00 00:00:00

Read More »

โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาตศ.ดร.กระแส ชนะวงศ์ในโอกาสรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

0000-00-00 00:00:00

Read More »

โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ประกาศรับสมัครครูจำนวน 4 อัตรา

0000-00-00 00:00:00

Read More »

 Untitled Document