ภาพ ข่าวสาร

โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ณ บริเวรสวนปาล์ม มีกิจกรรมการแสดงของเด็กๆและจับแจกของขวัญ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมชมกิจกรรมในวันดังกล่าว

0000-00-00 00:00:00

Read More »

 Untitled Document