ภาพ ข่าวสาร

แจ้งวันเปิดภาคเรียนโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ จะเปิดภาคเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

2017-05-02 18:10:00

Read More »

โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร 056 - 926064

2017-05-02 18:10:00

Read More »

ด้วยทางโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ โดย ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงานฌาปนกิจศพ Ms.JUNG AH PARK ณ วัดบ้านลำตะคล้อ ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามกำหนดการการดังนี้ วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา 18.00น. ฟังสวดอภิธรรม วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา 15.00น. ประชุมเพลิง

2017-05-27 10:00:00

Read More »

Untitled Document