ภาพ ข่าวสาร

โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์จัดกิจกรรมวันลอยกระทงในวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561มีการประกวดกระทงสวยงามและหนูน้อยนพมาสกิจกรรมเริ่มเวลา 08.30น.เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านคับ

0000-00-00 00:00:00

Read More »

 Untitled Document