โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์จัดกิจกรรมวันลอยกระทงในวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561มีการประกวดกระทงสวยงามและหนูน้อยนพมาสกิจกรรมเริ่มเวลา 08.30น.เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านคับ

Advertise

 Untitled Document