โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์จัดกิจกรรมวันแม่ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมงาน โดยมี ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์มาเป็นประธานในพิธี

Advertise

Untitled Document