แจ้งวันเปิดภาคเรียนโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ จะเปิดภาคเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

Advertise

Untitled Document