โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร 056 - 926064

Advertise

Untitled Document