ด้วยทางโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ โดย ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงานฌาปนกิจศพ Ms.JUNG AH PARK ณ วัดบ้านลำตะคล้อ ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามกำหนดการการดังนี้ วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา 18.00น. ฟังสวดอภิธรรม วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา 15.00น. ประชุมเพลิง

Advertise

Untitled Document